Verslo
paskolos

Susisiekite šiandien dėl geresnių verslo paskolų sąlygų.

Teikti paraišką

Verslo paskola

Paskolos suma (€)
Laikotarpis (metai)
Palūkanų marža (%)
Euribor
?
Euribor (%)
Bendra palūkanų norma (%)
Paskolos gražinimo
metodas
?
Paskolos grąžinimo atidėjimas

Detalesnė skaičiuoklė

arrow_down

Mažiau detali skaičiuoklė

arrow_down

Rezultatas

Banko paskola -

Palūkanų permoka -

Paskola verslui

 • Ilgalaikė paskola verslo plėtrai ar trumpalaikė paskola apyvartinėms lėšoms.
 • Paskola nuo 15 000 EUR Jūsų verslo poreikiams.
 • Galimybė refinansuoti turimas verslo paskolas geresnėmis sąlygomis.
 • Galimybė gauti paskolą įmonei pasinaudojant INVEGA programomis (INVEGOS garantija, palūkanų kompensacija ir kitomis).

Specialios sąlygos verslo paskolai

 • Nemokamas įmonės finansavimo galimybių vertinimas.
 • Nemokamas esamų paskolų vertinimas ir derybos su bankais dėl geresnių sąlygų gavimo. Mokestis taikomas tik gavus Jums tinkamą finansavimą.
 • INVEGA palūkanų kompensacija: galimybė susigrąžinti iki 50% palūkanų investicinėms paskoloms.
image

Verslo paskolų tipai
ir paskirtys.

Investicinė paskola su NT įkeitimų

Investicinė paskola su NT įkeitimų - norint įsigyti nekilnojamą turtą savo verslui, nuomai/statybos nuomai ar perpardavimui.
Investicinė verslo paskola yra naudojama kada verslui reikia finansavimo. Pavyzdžiui, gali būti naudojama verslo plėtrai, įsigyjant naują įrangą arba atnaujinant esamą, plėtojant gamybos pajėgumus arba atidarant naujas prekybos vietas.
Taip pat tokia paskola gali būti naudinga esant poreikiui refinansuoti esamas skolas, optimizuojant įmonės skolų portfelį.
Dar vienas atvejis - investicijos į nekilnojamąjį turtą, pavyzdžiui, įsigyjant, atnaujinant ar statant komercines patalpas, kurios bus naudojamos verslo veiklai. Ši paskola taip pat gali būti pritaikoma verslo perėmimo finansavimui, jei įmonė nori įsigyti kitą įmonę ar jos dalį.
Tokios paskolos yra suteikiamos remiantis verslo plano ir įkeisto turto vertinimu, todėl įmonėms reikia paruošti aiškų ir pagrįstą verslo planą bei turėti pakankamą nekilnojamojo turto vertę, kuri galėtų būti naudojama kaip užstatas.

Daugiau

Mažiau

Projektinė paskola NT vystymui

Projektinė paskola NT verslo vystymui - statybos darbams statant NT pardavimui.
Projektinė paskola nekilnojamojo turto (NT) vystymui dažniausiai yra naudojama, kai reikia finansuoti NT projektus nuo pat jų pradžių iki baigimo. Tai gali apimti žemės įsigijimą statyboms, paties statybos proceso finansavimą, infrastruktūros kūrimą ar esamo nekilnojamojo turto rekonstrukciją.
Pavyzdžiui, plėtojant naujus gyvenamuosius kvartalus, komercines patalpas, biurų ar prekybos centrus, projektinė paskola padeda padengti su tuo susijusias išlaidas. Ši paskola taip pat gali būti naudojama renovuoti senus pastatus, paverčiant juos moderniais gyvenamosiomis ar komercinėmis patalpomis.
Nekilnojamojo turto vystytojams svarbu turėti išsamų ir gerai apgalvotą projektą, nes finansavimas dažnai suteikiamas remiantis projektu, jo potencialu generuoti pajamas, taip pat ir įkeičiamo turto vertės įvertinimu. Projektinė verslo paskola NT vystymui leidžia verslui plėstis ir augti, suteikdama reikiamus išteklius ambicingiems nekilnojamojo turto projektams įgyvendinti.

Daugiau

Mažiau

Įrangos, automobilių ar IT produktų pirkimui

Investicinė verslo paskola / lizingas įrangos, automobilių abra IT produktų pirkimui.
Verslo paskola įrangos, automobilių ar IT produktų pirkimui yra skirta padėti įmonėms atnaujinti ar išplėsti savo veiklos resursus. Pavyzdžiui, kai įmonei reikia naujos gamybinės įrangos siekiant padidinti gamybos efektyvumą ar kokybę, ši paskola gali būti naudojama tokioms investicijoms finansuoti. Automobilių pirkimo atveju paskola gali būti naudinga logistikos įmonėms arba tiems verslams, kuriems reikalinga nauja transporto priemonė prekių pristatymui ar darbuotojų komandiruotėms. IT produktų pirkimas, įskaitant naujas kompiuterines sistemas, programinę įrangą ar internetinių technologijų atnaujinimą, yra dar viena sritis, kurioje verslo paskola gali būti naudojama. Tai ypač svarbu šiuolaikiniame verslo pasaulyje, kur efektyvus technologijų naudojimas yra būtinas konkurencingumui išlaikyti. Ši paskola suteikia verslui lankstumą ir finansinę galimybę investuoti į būtinus išteklius, siekiant išlaikyti arba pagerinti savo rinkos pozicijas.

Daugiau

Mažiau

Projektinė paskola

Jūsų projektų finansavimas (projektinė paskola) - paskola tam tikram projektui su gaunamų sumų pagal projektą įkeitimui, projektui skirtų atsargų įkeitimu arba kito turto įkeitimui.
Projektinė verslo paskola suteikia lankstumą ir galimybes verslui plėtoti savo veiklą, įgyvendinant įvairius projektus. Ji dažniausiai naudojama, kai įmonės įgyvendina konkretų projektą ir reikia finansavimo jo įgyvendinimui. Ši paskola yra ypač naudinga dideliems, kapitalo intensyviems projektams, pavyzdžiui, naujų gamybos linijų kūrimui, nekilnojamojo turto vystymui ar infrastruktūros projektams. Įkeitimas gaunamomis sumomis pagal projektą leidžia įmonėms pasinaudoti būsimais pajamų srautais kaip garantija paskolai gauti. Be to, projektui skirtų atsargų įkeitimas yra naudojamas, kai projektas apima prekių gamybą arba prekybą, ir įkeitimas padeda užtikrinti, kad bus pakankamai išteklių prekių įsigijimui arba gamybai. Kitu atveju, kai įmonė nori įkeisti kitą turtą, tai gali apimti įmonės nuosavybės ar kitokio nekilnojamojo turto įkeitimą. Šis turto įkeitimas suteikia papildomą saugumą kreditoriui ir padeda įmonėms gauti reikalingą finansavimą savo projektams.

Daugiau

Mažiau

Paskolos refinansavimas geresnėmis sąlygomis

Refinansavimas - esamos paskolos refinansavimas geresnėmis sąlygomis, kas leis įmonei kaip sutaupyti, taip ir gauti papildomų pajamų, turint galimybei reinvestuoti į verslą daugiau pinigų.
Paskola refinansavimo tikslams naudojama tuo atveju, kai įmonė siekia optimizuoti savo finansus, pakeisdama esamą paskolą nauja, su geresnėmis sąlygomis. Šis procesas leidžia įmonei sumažinti mokamas palūkanas arba pailginti grąžinimo terminą, kas savo ruožtu padeda sutaupyti lėšas. Taupymas gali būti reikšmingas, ypač ilguoju laikotarpiu, ir suteikia įmonei finansinio stabilumo jausmą. Be tiesioginių taupymų, refinansuojant paskolą įmonė gali gauti papildomų pajamų arba atsirasti galimybės reinvestuoti sutaupytus pinigus atgal į verslą. Tai gali apimti investicijas į naujus projektus, įrangos atnaujinimą, plėtrą arba kitas strategines veiklas, kurios skatina įmonės augimą ir konkurencingumą. Refinansavimo paskola yra strateginis įrankis įmonės finansų valdymui, padedantis ne tik optimizuoti esamas finansines sąlygas, bet ir suteikiantis lankstumą bei galimybes tolesniam verslo vystymui.

Daugiau

Mažiau

Overdraftas - Paskola apyvartinėms lėšoms

Paskola apyvartinėms lėšoms gauti ir overdraftas (atsargų pirkimui, remontui/įrengimui, kitų įmonės išlaidų dengimui).
Paskola apyvartinėms lėšoms gauti yra naudojama, kai įmonėms reikia finansavimo kasdienėms operacinėms išlaidoms, pavyzdžiui, prekių pirkimui, atsargų papildymui ar skolų apmokėjimui tiekėjams. Ši paskola yra ypač naudinga sezoninio verslo įmonėms, kurios susiduria su laikinais pinigų srauto trūkumais dėl sezoniškumo. Taip pat ji padeda įmonėms, kurios auga greitai ir turi finansuoti savo plėtrą, kol laukia pajamų iš pardavimų. Overdraftas, kita vertus, suteikia lankstumą įmonei, leisdamas jai trumpalaikiai išeiti už sąskaitos likučio ribų. Tai yra naudinga situacijose, kai reikia greitai reaguoti į netikėtus finansinius poreikius, pavyzdžiui, skubiai apmokėti sąskaitas arba susidoroti su laikinu pinigų srauto stygiumi. Overdraftas veikia kaip tam tikra saugumo pagalvė, leidžianti įmonei tęsti veiklą net susidūrus su laikinais finansiniais sunkumais. Abi šios finansavimo priemonės yra svarbios įmonių likvidumo valdymui, padedant užtikrinti, kad jos galėtų tinkamai valdyti savo pinigų srautus ir išlaikyti sklandų operacijų vykdymą.

Daugiau

Mažiau

Paskolos su INVEGA garantijomis

Paskolos verslo pradžiai ar plėtrai su INVEGA ir kitų fondų garantijomis ir pagalba.
Paskola su INVEGA garantijomis yra naudojama, kai mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ieško finansavimo, tačiau neturi pakankamai užstato arba patiria kitų finansinių sunkumų, kurie trukdo gauti tradicinį banko finansavimą. INVEGA garantijos padeda sumažinti riziką finansų institucijoms, suteikdamos garantiją už dalį paskolos sumos. Šios garantijos dažniausiai naudojamos įvairiems verslo poreikiams, pavyzdžiui, apyvartinėms lėšoms gauti, ilgalaikiam turtui pirkti, eksporto veiklai finansuoti ar net naujų darbo vietų kūrimui. INVEGA garantijos yra svarbios naujų verslų ar startuolių finansavimui, kurie dar neturi ilgos kredito istorijos arba pakankamai turtinių užstatų. Ši garantija leidžia bankams suteikti paskolas mažesne rizika, todėl padeda smulkiajam ir vidutiniam verslui gauti reikiamą finansavimą jų veiklai vystyti.

Daugiau

Mažiau

Invega programos paskoloms be užstato

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) ir „LR Kredito įstaigų“ pasirašytos sutartys sukuria papildomų galimybių teikiant paskolas mažoms, nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms Lietuvoje. Programos užtikrina reikalingų investicijų ar apyvartinių lėšų finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.

Reikalavimai įmonėms

 • Įmonės darbuotojų skaičius turi nesiekti 250 asmenų.
 • Metinė įmonės apyvarta turi neviršyti 50 milijonų eurų ir / arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė turi neviršyti 43 milijonų eurų.
image

Portfelinių garantijų programa PG3:

 • Palengvina finansavimo gavimą smulkiajam verslui
 • Palengvina finansavimo gavimą vidutiniam verslui
 • Didžiausia galima paskolos suma – 1 875 000
 • Didžiausia galima lizingo suma – 1 875 000
 • Maksimali trukmė - investicinių paskolos - 120 mėn.
 • Maksimali trukmė - apyvartinių paskolų – 60 mėn.
 • Maksimali trukmė - kredito linijos forma – 36 mėn.

Pasidalytos rizikos paskolos ir
Portfelinės garantijos paskoloms:

 • Skirta smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV)
 • Mažina kreditavimo riziką priemonės valdytojui
 • Gali būti teikiamas paskolos ir kredito linijos forma
 • Maksimalus vienos paskolos dydis SVV subjektui – 4 mln. Eur

Individuali garantija:

 • Padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą
 • Gali kreiptis pradedantieji verslininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai
 • Maksimali garantijos suma yra: 5 000 000 EUR
 • Minimali garantijos suma turi siekti ne mažiau kaip 5 000 EUR
 • Minimali nuosava dalis: 20 %
 • Paskirtis: materialioms ir nematerialioms investicijoms, apyvartinėms lėšoms

Palūkanų kompensavimas:

 • Skirta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
 • Kompensuojama iki 40 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos
 • Įmonės gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas
 • Kompensacija gali būti teikiama de minimis pagalbos ribose
 • Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos

Naujų verslų skatinimui:

 • Iki 25 tūkst. eurų paskolos verslo pradžiai palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis
 • Lengvatinės paskolos norintiems pradėti verslą
 • Tinka iki 1 metų veikiančioms labai mažoms, mažoms įmonėms
 • Tinka fiziniams asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą
 • Tinka dirbantiems su individualios veiklos pažyma

Kitos:

Pagrindinės sąlygos

 • Paskolos suma – nuo 15 000 EUR.
 • Paskolos terminas – iki 15 metų. Žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę – iki 20 metų.
 • Sąlygų pasirinkimas pagal Jūsų įmonės verslo modelį.

Paskolos užtikrinimo galimybės

 • Įkeičiamos lėšos sąskaitose (visais atvejais).
 • Įkeičiamas pats investicijų objektas.
 • Įkeičiama žemė ir pastatai, kitas nekilnojamasis ir / ar kilnojamasis turtas.
 • Laidavimai ir garantijos.
 • INVEGA programos.
 • EGF ir kitos programos.
formula 1

Teikti paraišką

*Sutinku su Privatumo politika.

check
Effex

Kaip gauti paskolą

1.
steps image

Užpildykite paraišką arba paskambinkite telefonu.

2.
steps image

Gavus paraišką susisieksime su Jumis per 2 d.d.

3.
steps image

Pateikti reikiamus dokumentus vertinimui

Verslo paskolos
su effex

banerio nuotrauka
 • Paruošime verslo planą
 • Paruošime visus reikalingus dokumentus už jus
 • Pasidalinsime solidžia 12 metų patirtimi finansų srityje
Daugiau

Susisiekite