Good idea market analysis for business plan

Nuo Naujųjų – pokyčiai dalies bankų klientų paskolose: laukia palūkanų perskaičiavimas

2 2021

Turinčių paskolas, kurios susijusios su LIBOR indeksu, nuo 2022-ųjų laukia pokyčiai – nuo kitų metų šis indeksas nebebus palaikomas. Lietuvos bankas sako, kad gyventojai gali būti ramūs, paskolų sutarčių keisti ir persirašinėti nereikės, tai bankų bus padaryta automatiškai. Kaip po pokyčių galėtų keistis paskolos įmokos dydis, teigiama, priklausys nuo kintamųjų palūkanų dydžio ir sutarties sąlygų.

Good idea market analysis for business plan

Likę apie 25,5 tūkst. sutarčių

Lietuvos banko Kredito ir draudimo paslaugų priežiūros skyriaus vyr. teisininkė Justina Tarasevičienė pasakojo, kad anksčiau vykdant lyginamųjų indeksų reformą buvo nustatyta, kad reikia keisti pagrindinių indeksų skaičiavimo metodiką, kad ši atitiktų Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos, nustatančios vertybinių popierių rinkos reguliavimo standartus, 2013 m. paskelbtus finansinių lyginamųjų indeksų principus.

Apie pokyčius dėl LIBOR 2021 m. kovą paskelbė ir Jungtinės Karalystės Finansų rinkos priežiūros institucija. Buvo teigiama, kad šis indeksas nebėra reprezentatyvus ir toliau, nuo 2022 m. sausio 1 d., nebebus palaikomas. Tiesa, tam tikros išimtys lieka numatytos dėl LIBOR USD. 2021-ųjų pabaiga buvo tas laikotarpis, kuris buvo laikytas pereinamuoju ir labiau skirtas bankams bei kitiems rinkos dalyviams atsisakyti LIBOR indekso ir pereiti prie alternatyvių palūkanų normų.

Lietuvos banko turimais duomenimis šiuo metu yra apie 25,5 tūkst. sutarčių, susietų su LIBOR indeksu, tačiau buvo atkreiptinas dėmesys, kad įprastai kredito sutartyse yra nuostata, leidžianti kreditoriui be atskiro vartotojo sutikimo pakeisti indeksą į alternatyvų, siekiant užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą tolimesnį kredito sutarčių vykdymą. „

Taigi atitinkama kredito sutarties nuostata dėl indekso pakeitimo laikytina pakankamu teisiniu pagrindu kreditoriui vienašališkai pakeisti indeksą, kuris nebebus palaikomas, į kitą alternatyvų indeksą. Tad vartotojams nereikės keisti kredito sutarčių ir jų perrašinėti, kadangi indeksas bus keičiamas automatiškai. Taip pat tokiu atveju nėra būtinas atskiras vartotojo pritarimas. Žinoma, galimi atskiri vartotojų ir bankų dvišaliai susitarimai, jei vartotojas norėtų keisti kredito valiutą ar pan.“, – aiškino J. Tarasevičienė.

Pateikė skaičiavimus dėl įmokų

Specialistės teigimu, Lietuvoje veikiantys bankai savo interneto svetainėse jau yra paskelbę bendro pobūdžio informaciją apie būsimus LIBOR indekso pakeitimus, taip pat turi parengę planus, pagal kuriuos vyksta vartotojų informavimas. Į kokį indeksą bus keičiamas LIBOR, priklausys nuo kredito sutarties valiutos ir kredito sutartyje nustatyto indekso trukmės. Jau anksčiau buvo aiškinama, kad LIBOR EUR bus keičiama į EURIBOR.

„Alternatyvų indeksą, kaip pakaitinį LIBOR indeksui, parenka bankas ir parinktą tam tikrą pakaitinį indeksą siūlo taikyti visiems klientams vienodą. Tai reiškia, kad pats vartotojas neturi galimybių pasirinkti, į ką norėtų keisti LIBOR indeksą, tačiau atskiri dvišaliai susitarimai ir derybos visada yra galimi“, – sakė J. Tarasevičienė.

Pasak jos, kadangi indeksas bus keičiamas 2022 m., kol kas nėra galimybės apskaičiuoti, kaip konkrečiai tai palies vartotoją ir kaip gali keistis įmokos dydis. „Pavyzdžiui, LIBOR EUR alternatyvus indeksas laikomas EURIBOR. Dabar nėra aišku kokie EURIBOR dydžiai bus nuo 2022 m., todėl pateikti pavyzdį gali būti ne visai tikslinga. Tačiau, darant prielaidą kad tarpbankinio skolinimosi kanų lygis nesikeis iki indekso pakeitimo, kliento įsiskolinimas sudaro 30 000 eurų, jo paskola buvo susijusi su 6 mėn.

EUR LIBOR su linijiniu grąžinimu ir vertinant didžiausią 2021 m. lapkričio mėnesio EUR LIBOR/EURIBOR skirtumą, galima tikėtis 30000*0,00023*30/360= 0,58 eurų mėnesinės įmokos pabrangimo“, – skaičiavo specialistė. Anot jos, svarbu paminėti, kad jeigu kliento paskolos sutartyje yra papildoma sąlyga, kad minusinės indekso palūkanos yra prilygstamos nuliui, mėnesinis kredito įmokų dydis neturėtų keistis, kol EURIBOR indekso vertė yra neigiama.

LBA: nieko daryti nereikia

Lietuvos bankų asociacijos prezidentė dr. Eivilė Čipkutė taip pat aiškino, kad bankų klientams dėl besikeičiančių indeksų nieko daryti nereikia. Eivilė Čipkutė© DELFI / Andrius Ufartas „Bankai juos asmeniškai iš anksto informuoja apie pakaitinę normą ir palūkanų perskaičiavimą el. paštu, interneto banke arba SMS žinutėmis.

Nauja sutartis šuo atveju nėra pasirašoma“, – sakė ji. Bankų atstovė tikino, kad dėl tarpbankinių palūkanų pokyčių klientui jo turimos paskolos marža nesikeis, o mėnesinės paskolos įmokos dydis priklausys nuo to, koks bus kintamųjų palūkanų dydis tą dieną, t. y. nuo to, kokia bus EURIBOR indekso reikšmė, kai bus keičiamas indeksas, naudojamas nustatant paskolų palūkanų normą. „Šiuo metu LIBOR EUR ir alternatyvios palūkanų normos EURIBOR dydžiai yra panašūs.

Abu rodikliai šiuo metu yra neigiami: 2021 m. lapkričio 29 d. 6 mėn. LIBOR EUR buvo -0,5523 proc., o EURIBOR sudarė -0,5360 proc. Jei kliento būsto paskolos sutartyje yra nustatyta sąlyga, kad tuo laikotarpiu, kai indeksas yra neigiamas, laikoma, kad jis yra lygus nuliui, paskolos ir palūkanų įmoka dėl šio pokyčio nesikeis“, – sakė ji.